4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

News

05. Februar 2024: Meeting vun der Association Nationale des Victimes de la Route (AVR) a Blëtz a.s.b.l.

De Blëtz an d’AVR hu sech fir ee flotten a konstruktiven Austausch zesumme fonnt. Zumools an der Sensibiliséierung vun de Follgen vun engem Hiereschlag an/oder enger Kapp Verletzung hunn dës ASBLen eng parallel Missioun wou si sech gemeinsam kenne fir déi Betraffen asetzen.

De Blëtz war duerch hier Presidentin d’Chantal KELLER vertrueden a vir d’AVR wor de Charel Bruck Vizepresident vum Verwaltungsrot an d’Catherine Turmes, Chargée de Direction present.

Scheckiwwerreeschung

 De 16ten Januar huet d’Banque Raiffeisen der AVR ee Scheck vu 5.000€ d’AVR (Association Nationale des Victimes de la Route) iwwerreecht. Si hunn dëst am Kader vun engem Don vun 30.000€ un divers karitativ Associatiounen gemaach.

Mir soen hinne Merci fir dee flotten Echange dee Si an dësem Kader organiséiert hunn an déi finanziell Ënnerstëtzung déi Si eis weisen.

Download

Scheckiwwerreeschung

En Donneschden de 10ten November 2023 huet d’IPA Lëtzebuerg a.s.b.l. (eng Frëndschaftsorganisatioun vir all Membere vun da Police) e Scheck vun 2.000€  un d’AVR (Association Nationale des Victimes de la Route) iwwerreecht. Si hunn ee Petanque Tournoi zu Bieles patronéiert (organiséiert vum Patrick Majerus, Member vun  der IPA) an domadder dësen Don vir d’AVR erméiglecht.

 

Hinnen ee grousse Merci!

Scheckiwwerreeschung

Arval Luxembourg soutient l’Association nationale des victimes de la route (AVR).

Dans le cadre d’une campagne de communication auprès de ses clients et conducteurs lors des précédentes vacances d’été, Arval s’était engagé à reverser une somme forfaitaire à l’Association nationale des victimes de la route (AVR) pour optimiser le taux de participation.
C’est chose faite avec la remise d’un chèque de 1.500 € !
Photo : (C) ARVAL