4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Verwaltungsrot

Verwaltungsrot

De Verwaltungsrot vun der AVR huet d’Éier iech matzedeelen dass d’Madamm Carine Nickels zur neier Präsidentin gewielt ginn ass.

Desweidere sinn d’Madamm Nadine Hendel an den Häer Alex Heiderscheid an de Verwaltungsrot gewielt ginn a kommen dësen dann elo mat neien Iddien a vill Wëllen ënnerstëtzen!

Seit den Assemblée Générale ordinäre vun 21. Mäerz setzt sech de Verwaltungsrot follgendermoossen zesummen:

Carine Nickels – Präsidentin
Sabine Delhaye – Sekretärin
Pierre Strasser – Tresorier
Michael Federici – Tresorier suppléant
Charles Brück – Membre
Nadine Hendel – Membre
Alex Heiderscheid – Membre

Den austriedend Memberen, d’Madamm Romaine Hendel an den Häer Armand Jaminet nach eng Kéier ee grousse Merci fir hire laangjäregen Asaz!