reconnue d'utilite publique Dons

News

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN

« ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN » est la nouvelle compagne de l’Association nationale des Victimes de la Route, en collaboration avec le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

Ce spot a été tourné avec FrameArt Media sous la régie d’Andy Bausch.

Un grand merci à tous les acteurs et aux participants!

Heures d'ouvertures

Mesdames et Messieurs,

Depuis lundi 4 mai 2020, nos bureaux sont à nouveau ouverts.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14 à 16h au téléphone 26432121. Les entretiens se font uniquement sur Rendez-vous !
Toutes les mesures possibles ont été prises afin de garantir à notre équipe et à nos éventuels visiteurs une protection adéquate.

Prenez soins de vous !

Marie-Paule MAX, Koordinatorin der "Association des victimes de la route“ im Ruhestand.

In Anwesenheit des Verwaltungsrats, der AVR-Angestellten und mehreren betroffenen Verkehrsopfern, feierte die Verkehrsopfervereinigung (AVR) am Sonntag den wohlverdienten Ruhestand ihrer langjährigen Koordinatorin.

Marie-Paule Max, von Beruf Heilpädagogin, hat mehr als zwanzig Jahre bei der SIPO, asbl (Suivi Pédagogique et Thérapeutique de jeune enfant et de sa famille ) gearbeitet, bis sie im Jahre 2007 die Koordinatorinenstelle bei der « Association des victimes de la route » übernahm. Hier setzte sie sich, zusammen mit ihrem Team, für alle Verkehrsopfer und deren Familien ein, welche dringend die Hilfe und Unterstützung der Vereinigung benötigten.

Raymond Schintgen, der Vorsitzende der AVR, wies in seiner Abschiedsrede daraufhin, dass das „Coaching“, und zwar eine längere Betreuung von Opfern die ein Hirntrauma erleiden, stets eine Herzensangelegenheit von Marie-Paul Max war. Das regelmässige Treffen der Verkehrsopfer in den Räumen der AVR, wo man Erfahrungsberichte austauschte, war unter anderem auch eines der Hauptanliegen der „ coordinatrice “ während den 12 Jahren ihrer Amtszeit.

Der Präsident wünschte Marie-Paule Max, im Namen der Verwaltungsratsmitgliedern und der ganzen Mannschaft sowie seitens allen Verkehrsopfern, einen langen und vor allem gesunden Ruhestand. Er zeigte sich auch überzeugt, dass ihre Nachfolgerin Katrin Biltgen, die Vereinigung in ihrem Sinne weiterführen wird.

Weltdag vun de Stroossenaffer 2019

De 16. November 2019 war nees de Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer. An dësem Kader gouf um Site „Lieu du Souvenir des Victimes de la Route » zu Jonglënster eng Zeremonie ofgehalen, fir un d’Léit, déi op eise Stroossen gestuerwe wéi och deene Léit, déi blesséiert gi sinn, ze gedenken. Dëst Joer huet d’Zeremonie d’Thema vun den d’Motorradsfuerer opgegraff. 2018 si 36 Mënschen op eise Stroossen ëm d’Liewe komm, dovun 9 Motorradsfuerer. Dofir stoungen 9 Still mat 9 Motorradshelmer do. 273 Mënsche si schwéier blesséiert ginn, dovun 71 Motorradsfuerer, 71 Motorradshändche sinn opgehaange ginn an 71 Blumme stoungen als Symbol fir dës Mënschen do.

E grousse Merci :
• un Charity Bikers Lëtzebuerg fir dee generéisen Don am Wäert vun 3600€ fir d’Aktivitéite vum AVR ze ënnerstëtzen
• un FrameART fir en néie Spot, dee méi spéit präsentéiert gëtt
• un d’Gemeng Jonglënster fir seng Hëllefsbereetschaft an un all déi Bedeelegt waren
• un de Groupe de Parole fir seng Aarbecht an der Virbereedung vun dëser Journée.