4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

News

Sichere Straβen trotz Bäumen

Artikel am Luxemburger Wort den 16.11.2020

Download

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Am Kader vum Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer huet RTL e Reportage gemaach wat et heescht mat de Sequellen vun engem Accident ze liewen.

Hei klicke fir de Reportage ze gesinn.

Témoignage am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

Am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer, well den AVR all de Mënsche gedenken, déi betraff si vun engem Stroossenaccident. Zu dëser Occasioun well den AVR verschidden Temoignagë publizéieren. Den AVR seet dem Germain KIRSCH villmools MERCI fir dësen Temoignage.

Hei klicke fir dem Germain säin Temoignage.

E grousse MERCI och FrameArt Media, déi dës Videoe produzéiert hunn.

Témoignage am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

Am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer, well den AVR all de Mënsche gedenken, déi betraff si vun engem Stroossenaccident. Zu dëser Occasioun well den AVR verschidden Temoignagë publizéieren. Den AVR seet dem Chris MÜLLER villmools MERCI fir dësen Temoignage.

Hei klicke fir dem Chris säin Temoignage.

E grousse MERCI och FrameArt Media, déi dës Videoe produzéiert hunn.