reconnue d'utilite publique Dons

AVR

Die Vereinigung der Verkehrsopfer ist ein Verein ohne Gewinnzweck, der sich für die Interessen der Strassenopfer und ihrer Familien einsetzt und für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.

Der Verein wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, Vorsitzender ist seit April 2015 Raymond Schintgen.
Erreichen kann man die Vereinigung in ihrer Dienststelle in Howald. Hier arbeitet ein professionnelles Team Dank der Konvention mit dem Ministerium für Familie und Integration.

Kostenlose Beratung: +352 26 43 21 21

News

Chèque-Iwwerreechung

Den 18.01.2021 war de Germain KIRSCH, Vize-Präsident (lénks op der Foto) bei ARVAL Luxembourg invitéiert a krut vun der Generaldirektesch Madamm Véronique Bourgois (riets op der Foto) dëse Chèque vun 1000.- iwwerreecht...

News

Neie Vize-Präsident

Ab dem 6. Januar 2021 iwwerhëlt de Germain KIRSCH Vize-Präsidentschaft vum Nico WELTER.
Mir soen dem Nico Villmools Merci fir säin Engagement.

A wënschen dem Germain vill Succès a sengem néie Challenge.

Berichte

Raymond SCHINTGEN

Seit Ende April ist Raymond Schintgen der Vorsitzende der Association nationale des Victimes de la Route AVR. Vor 26 Jahren, auf dem Weg zur Schule, hatte R. Schintgen einen schweren Verkehrsunfall, damals war er 18 Jahre alt. Seit dem Tag ist er querschnittgelähmt und bewegt sich im Rollstuhl. Im Rahmen des internationalen Tages der Menschen mit Behinderung haben wir Herrn Schintgen zu aktuellen Themen befragt.

25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

De 15. November 2020 ass den 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer. Den AVR huet an dësem Kader Samschdes de 14. November un all Mënsch geduecht, dee vun engem Stroossenaccident betraff ass.

Dës Joer war de Weltgedenkdag beaflosst vum COVID-19. Doduerch konnt just am klengste Kader eng Zeremonie um Site « Lieu du Souvenir des Victimes de la Route » ofgehale ginn. Den AVR huet dës Zeremonie vu FrameArt Media filme gelooss. Dir kennt bei eise News de Video ukucken goen fir déi wichtegst Impressioune vun dësem Dag kennen ze erliewen. Duerch de staarke Wand ass et eis net méiglech Iech déi ganz Riede kennen ze weisen.

Hei déi wichtegst Zuele vum Joer 2019:

22 Mënschen huet hiert Liewe verluer duerch en Stroossenaccident
248 Mënsche si schwéier verwonnt ginn
1048 Mënsche si liicht blesséiert ginn

Moies huet de Conseil d‘Administration op der Streck N22 tëschent Bissen a Béiwen opmierksam gemaach datt eis Stroossen nach méi sécher gemaach musse ginn.

Den AVR seet e grousse MERCI un :

  1. FrameArt Media fir d’Temoignagen an de Video vun eiser Zeremonie
  2. Dem Grupp de Parole fir hier Apports personnels fir dësen Dag
  3. Der Gemeng Jonglënster, dem Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics, dem Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région fir hier Ënnerstëtzung
  4. Jidderengem dee matgewierkt huet fir dësen Dag kennen ofzehalen

Témoignage am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer

Am Kader vum 25. Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer, well den AVR all de Mënsche gedenken, déi betraff si vun engem Stroossenaccident. Zu dëser Occasioun well den AVR verschidden Temoignagë publizéieren. Den AVR seet dem Angelo MARAGLINO, dem Chris MÜLLER an dem Germain KIRSCH villmools MERCI fir dësen Temoignage.

E grousse MERCI och FrameArt Media, déi dës Videoe produzéiert hunn.

https://avr.lu/angebote/prevention/

Prävention

Die AVR steht für Strassensicherheit und Vorbeugung von Unfällen

No Crash!
https://avr.lu/angebote/beratung/

Beratung

Welche Fragen beschäftigen Sie in Bezug auf einen Strassenunfall ?

Informieren Sie sich
https://avr.lu/angebote/betreuung/

Betreuung

Ein professionnelles Team steht Ihnen gerne zur Seite.

kostenlose Betreuung

ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN

"ALKOHOL UM STEIER KASCHT MËNSCHELIEWEN” ass de nei Sensibilisatiounscampagne vun AVR, an Zesummenaarbecht mat den Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten.

Dëse Spot ass vun FrameArt Media gedréint ginn, ënnert der Regie vum Andy Bausch.

A groussen Merci un all eenzelen Acteur an Participant.

Werden Sie Mitglied

Wenn sie unserer Arbeit unterstützen wollen können sie Mitglied werden.

Vielen Dank!

Mitgliedformular