4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Scheckiwwerreeschung

Scheckiwwerreeschung

 De 16ten Januar huet d’Banque Raiffeisen der AVR ee Scheck vu 5.000€ d’AVR (Association Nationale des Victimes de la Route) iwwerreecht. Si hunn dëst am Kader vun engem Don vun 30.000€ un divers karitativ Associatiounen gemaach.

Mir soen hinne Merci fir dee flotten Echange dee Si an dësem Kader organiséiert hunn an déi finanziell Ënnerstëtzung déi Si eis weisen.

Télécharger