4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Schëtter

Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Schëtter

D’Gemeng Schëtter huet dem Präsident Här Raymond Schintgen vun der AVR den 28. Abrëll 2016 ee Scheck vun 1500€ iwwerreecht.