reconnue d'utilite publique Dons

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Weiderliewe mat de Sequellen vun engem Accident

Am Kader vum Weltgedenkdag vun de Stroossenaffer huet RTL e Reportage gemaach wat et heescht mat de Sequellen vun engem Accident ze liewen.

Hei klicke fir de Reportage ze gesinn.