4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons
Gedenktag/Video

Internationalen Gedenkdag vun den Verkéiersaffer 2017

Ënnert dem Nëssert stinn 25 Lanteren fir 25 Joer Aktivitéiten an deenen Kollisiounen mat engem Stroossebam an allen schlëmmen Konsequenzen leider ëmmer nach zum Alldag gehéieren.

D’Association nationale des Victimes de la Route huet am Kader vum internationalen Gedenkdag 1 Gedicht an Optrag ginn: „herbstgespräch“ vum Tom WEBER.

Grouss Suergen mécht der Organisatioun och den Gebrauch vum Handy am Stroosseverkéier. „Hei muss nach vill geschafft ginn, fir dass Bewosstsinn vun der Gefor bei allen Bedeelegten ukënnt“, huet den Präsident Raymond SCHINTGEN an senger Usprooch gesot. „Am Kader vun sengem 25. Anniversaire wëll sech eis Organisatioun duerfir engagéieren.“