4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Här Paul HENDEL

Här Paul HENDEL

D’Association nationale des Victimes de la Route
trauert ëm hiren Grënndungsmember den

Här Paul HENDEL
Member am Verwaltungsrot vun 1992 bis 2013

Mir soen dem Paul an senger Frau Romaine a ganz groussen MERCI
fir hiren onermiddlechen, engagéierten an solidareschen Asaz
fir d’Interessen vun den Verkéiersaffer.
Dem Romaine an den Kanner drëcken mir eist éierlecht Matgefill aus.