4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Entrevue beim Minister Fransçois Bausch

Entrevue beim Minister Fransçois Bausch

Op Initiativ vum President Raymond Schintgen, hunn den Minister François Bausch an den Staatssekretär Camille Gira den 7. Februar eng Delegatioun vun der Association nationale des Victimes de la Route empfaangen. Themen waren déi schlëmm Stroossenaccidenter vun den leschten Wochen, d’Stroossebeem a gemeinsam Sensibiliséierungsaktiounen.

Download