4, rue Joseph Felten L-1508 HowaldTel +352 26 43 21 21 reconnue d'utilite publique Dons

Gedenkfeier fir d’Stroossenaffer 2023

Beschreibung

D’Association Nationale des Victimes de la Route invitéiert Iech, am Kader vum Welt-Gedenkdag un d’Stroossenaffer, ob d‘

Gedenkfeier
Samschdes, den 18ten November 2023 um 14h30
Um “Lieu du Souvenir” zu Weymerich/Jonglënster
(CR132 tëschent Gonnereng an Eschweiler)

Oflaf:

14h00 Treffpunkt bei der Gemeng Jonglënster (12, Rue de Bourglinster)
14h10 an 14h20 Depart vun de Navetten
14h30 Gedenkfeier um “Lieu du Souvenir”
Retour vun de Navetten no der Gedenkfeier
Éierepatt vun der Gemeng offréiert (12, Rue de Bourglinster)
17h00 viraussiichtlech de Schluss vun de Festivitéiten

Navett Arrêten:

Gemeng Jonglënster (12, Rue de Bourglinster, 6112 Jonglënster)
via Parking Loupesch (5-7, rue du Village, 6140 Jonglënster)
via Bus Gare (op der Gare, 6130 Jonglënster)
“Lieu du Souvenir”

Mir géingen Iech bieden Iech bis den 13ten November 2023 iwwert Telefon: 26 43 21 21 oder per mail: avr@avr.lu anzeschreiwen.

Mir soen Iech Merci wa mir dëse wichtegen Dag mat Iech dierfe feieren.

Ortschaft

"Lieu du Souvenir"

Datum

Begin: 18.11.23

Ende: 18.11.23