reconnue d'utilite publique Dons

Weltdag vun den Stroossenaffer zu Weimericht/Jonglënster

Weltdag vun den Stroossenaffer zu Weimericht/Jonglënster

D’Association nationale des Victimes de la Route invitéiert Iech am Kader vum Weltdag vun den Stroossenaffer, den 18. November um 14H30, um „Lieu du Souvenir des Victimes“ un der Zeremonie deelzehuelen.

D’Gemeng luet Iech an op den Patt am Centre Culturel „am Duerf“.

Depart vum der Navette:
14H10 an 14H20 Parking op Loupescht vis-à-vis vum Centre Culturel « am Duerf »
14H11 an 14H21 Gare Jonglënster